how to create a web page for free

Röke Fiber på väg . . . . . . . . . .

 


Tanken med denna sida är att informera om den förestående/pågående utbyggnaden av fibernät i Röke med omnejd. Vi publicerar löpande information om utbyggnaden.

"Vi" är en liten grupp av intresserade boende, i och omkring Röke, med stor lokalkännedom och en hel del tekniskt kunnande.

Har du frågor eller information kring fiberutbyggnaden - tveka inte att kontakta oss. Längst ner på sidan hittar du kontaktuppgifter till oss. 

Status på Hässleholm Fiber.

Vi håller koll på utbyggnaden av fiber i Röke med omnejd.

Har du frågor och funderingar - Kontakta oss på nedanstående mail.


Avtal för nerladdning - för boende i Röke med omnejd:

Följebrev - Röke med landsbygd

Kundavtal och avtalsvillkor -  Beställningsavtal för anslutning


Informations SKYLT om Fiber
kan hämtas på Röke Buss i Röke, 
måndagar-torsdagar - 9-17
samt fredagar  - 9-15.

Detta händer/har hänt:

Maj 2020

19 maj 

Äntligen!!  

Sällan har detta ord varit mer passande än just nu!

Idag driftsattes nämligen den första fiberförbindelsen i Röke By - på Röke Buss AB - ”Det blev ljus i kabeln”.

Kopparkabelns ersättare har till slut tagit sig hela vägen till Röke. Nu väntar vi med spänning på att även Röke med omnejd ska berikas med denna lösning.

Inkopplingarna till övriga Röke By-bor kommer fortsätta under denna och nästa vecka och de räknar med att ha fått igång ytterligare ett 50-tal abonnenter innan maj månads utgång.

Resterande 20–30 hushåll som bor norr om och utmed RV24 samt några utmed vägarna mot Bjärnum / Vittsjö, kommer tyvärr få vänta ytterligare några veckor innan de blir driftsatta. Detta pga. att det kvarstår en del borrningar under vissa vägar som av olika anledningar inte kunnat göras tidigare. Det besked vi har fått från entreprenören är att de har som mål att alla i Röke By ska kunna vara anslutna som senast under juni månad.

Gällande övriga Röke med omnejd så har vi dessvärre inte fått några vidare klara besked från Hässleholms Fiber. De säger att deras plan fortfarande är att ”upphandlingsunderlagen till entreprenörerna ska skickas ut innan semestern” och att själva grävningen kan komma igång tidigast i augusti/september. Vår nuvarande magkänsla är dock att det troligen kommer att dröja ytterligare en tid innan detta arbete kommer att påbörjas. Det mest frustrerande för oss i ”Fibergruppen” är att vi inte får någon som helst löpande information, utan vi får hela tiden efterfråga hur arbetet fortskrider. Det är med andra ord inte enkelt att få fram ”färsk information” från Hässleholms Fiber utan en hel del arbete och ganska frustrerande att hela tiden ”jaga besked”.

 

Tjänsteleverantörer

Ni som bor i Röke By och som snart får era förbindelser inkopplade ska ju därefter välja en tjänsteleverantör. Det är för tillfället 8 olika leverantörerna när det gäller Internet, som finns att välja emellan. Dessa hittar ni på: https://fiber.hassleholm.se/services/default.aspx?servicecategory=isp

Här kan ni också välja Telefoni om ni vill ha ett fast telefonnummer och TV via "Connect TV" om ni vill titta på TV över fibern.

Det står ju er givetvis helt fritt att välja vilken tjänsteleverantör man önskar men vill man gynna en lokal leverantör och samtidigt få möjlighet till lokal hjälp med inkoppling och supportfrågor utan att prata med okända personer i en avlägsen kundtjänst, så finns den möjligheten, som ni ser.

 

Kan vi i ”Fibergruppen” vara till hjälp i någon fråga, så tveka inte att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns under "Kontakta oss".Mars 2020

7 mars

Ny uppdaterad information.

Röke By-projektet fortskrider nästan enligt plan. De ligger lite back, dock inte pga. problem med tjäle utan att det är för mycket vatten i markerna.

Det nya fibernod-huset är på plats och som det ser ut nu kommer alla vara inkopplade under april månad.

Slutbesiktning av Röke By är planerat till början/mitten av juni.

Gällande Röke Landsbygd så har vi i veckan som gick tyvärr fått beskedet att de är tvungna att skjuta på detta lite. Vi har tidigare blivit lovade att detta skulle påbörjas så fort de vara klara med Röke By men enligt det besked vi fick i veckan från Hässleholms Fiber, se nedan, så kommer upphandlingsunderlagen skickas ut innan sommaren och själva arbetet starta efter sommaren.

Hej!

Vi har tyvärr fått lägga om strategin för hela fiberplanen p.g.a. stora ändringar i vårt budgetarbete för de kommande åren. Det innebär i korta drag att vi blir tvungna att dra ut tidsplanen en del.

För er del måste vi senarelägga projektstarten av Röke Landsbygd till efter sommaren. Vi kommer dock påbörja upphandling av entreprenör innan, så att allt ska vara klart för igångsättning efter semestern.

Det kvarstår fortfarande en del ej undertecknade markavtal och vi ber er som inte undertecknat detta att hjälpa till att påskynda det så projektet inte blir ytterligare försenat. Är något oklart kring markavtalen så får ni gärna kontakta oss i fibergruppen om vi kan vara till nåt stöd eller hjälp.December 2019

23 december

Äntligen lite information - och nu händer det ÄNTLIGEN något på allvar. 

Som en liten extra julklapp vill vi berätta att uttagningen till att bygga fiber äntligen är klar och entreprenören som fick uppdraget i Röke By blev Transtema Network Services AB. De kommer att påbörja själva grävarbetet i Röke By den 7 januari. I deras kontrakt står det att Röke By-projektet ska vara klart för slutbesiktning den 1 mars men dåliga väderförhållanden och eventuell tjäle kan förlänga tiden. Det är då rimligt att hoppas att utbyggnaden kommer vara helt klar, senast under april månad.

För er som bor i Röke By går det, enligt Hässleholms Fiber, fortfarande att beställa anslutning men då måste man höra av sig nu omgående innan grävarbetet startar, därefter kommer alla beställningar att betraktas som efteranslutningar.

Övriga ”Röke med omnejd” är indelat i 3 etapper och planen är nu att upphandlingsunderlagen ska skickas ut till entreprenörerna under januari och arbetet ska kunna påbörjas direkt efter att Röke By är slut-besiktigat. Det saknas dock fortfarande en del markavtal och vi ber er som inte skickat in dessa att snarast lösa detta, så det inte blir ytterligare förseningar på byggstarten.

Så fort vi har någon mer matnyttig information så återkommer vi med den här på hemsidan.

Har ni frågor eller funderingar så vet ni var ni får tag på oss i fibergruppen.

Avslutningsvis vill vi passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Fiber-år!September 2019

29 september

Äntligen ny information som vi kan delge er!

I fredags hade vi möte med Tony Hadarsson, chef på Hässleholm Fiber, samt med en projektsamordnare. Vi fick då reda på att upphandlingsunderlagen för ”Röke By”, delprojekt 1, som skulle skickats ut vecka 34/35, tyvärr hade blivit fördröjda och istället kommer att skickas ut i början av nästa vecka.  

Vi fick också reda på att beslut om vem av entreprenörerna som kommer att få uppdraget kommer att tas i mitten av oktober och därefter kommer själva grävarbetet att påbörjas tidigast kring den 1 november. De lovade samtidigt att ”Röke By” ska vara klart för anslutning senast under februari 2020.

De fastigheter som ingår i ”Röke By” är enligt SCB’s tätortskarta. Finns på: http://geodata.scb.se/reginawebmap/main/webapp/

Välj fliken ”Tätorter” - Välj ”År” till ”2015” och ”Tätortsbeteckning” till ”Röke” och bekräfta med ”Sök”.

Projekteringen av övriga områden i Röke är klara med det saknas fortfarande en del undertecknade markavtal. Dessa måste inkomma innan upphandlingsunderlagen för delprojekt 2, dvs. ”övriga Röke med omnejd”, kan skickas ut. Deras plan är att dessa ska skickas ut senast under december så att själva grävningen kan påbörjas direkt efter att Röke By är klart. Givetvis kan dock väderlek och tjäle fördröja det hela.

Vi fick även information om att det fortfarande går att teckna fiberavtal för ”Röke By” – fram till slutet av oktober, om någon nu har missat detta.

Imorgon, måndag den 30 september, stänger Telia AXE-stationen i Röke!

Att tänka på i samband med detta:

- Samtliga anslutna fasta abonnemang slutar att fungera, dvs. alla fasta telefonanslutningar samt alla ADSL-anslutningar, oavsett vilken operatör man använt.

- Alla mailadresser med domänen bredband.net kommer att sluta fungera, även möjligheten att läsa mailen via webmail stängs ned enligt Bredbandsbolaget/Telenor.

- Ni som ännu inte skaffat en mobil internet-anslutning måste göra detta omgående.

- Ni som tidigare haft exempelvis en bredband.net-mailadress måste skaffa ny mailadress.


Så fort vi får någon ny information från Hässleholms Fiber kommer vi delge er denna.

Kan vi i Fibergruppen vara till någon hjälp, så bara hör av er.


Augusti 2019

13 augusti

Sommaren är en tid då allting ska hinnas med och bara lite blir gjort.... men. 

I förra veckan fick vi lite ny information från Hässleholms Fiber! 

Under vecka 34/35 kommer fiberavdelningen att skicka ut underlag för den slutliga upphandlingen av Röke-området till de tolv RAM-avtalsentreprenörerna. De kommer därefter ha ca: 2 veckor på sig att lämna in sina anbud.

I slutet av vecka 37 eller i början av vecka 38 kommer beslut fattas av vem av entreprenörerna som får uppdraget i Röke. I första omgången bygger man ”Röke by” och i steg 2, som kommer att upphandlas under hösten, ingår de övriga byar runt omkring.

Den entreprenör som får uppdraget kommer att påbörja själva grävarbetet snarast möjligt efter beslut, troligen tidigast i slutet av september.

Bygglov för uppförandet av "fibercentralen" i Röke har blivit klart under sommaren. För att snabbare få "ljus i ledningen" pågår förhandlingar med en operatör om en tillfällig omvärldsanslutning, innan förbindelsen till Hörja blir klar. Målet är att de fastighetsanslutningar som blir klara ska kunna få sin uppkoppling till internet direkt.

Eftersom Telia står fast vid sitt beslut att stänga ner telestationen den 30 september så är vår rekommendation från Fibergruppen att snarast lösa en tillfällig mobil Internetuppkoppling (via Telia, Telenor, Tele2 eller Tre) tills fiberanslutningen är på plats.

Vi har även fått indikationer om att det saknas ett antal markavtal. Vi vill uppmana de markägare som av olika anledningar ännu inte skickat in sina avtal att göra det snarast. Har ni frågor eller funderingar kring avtalen så hör av er, så kan vi kanske hjälpas åt.

Vi återkommer så fort vi får mer information från Hässleholms Fiber.


April 2019

29 april 

Äntligen - någon form av besked från Hässleholms Fiber! 

Vi i fibergruppen har under början av året, med jämna mellanrum, efterlyst fortlöpande information om fiberprojektet i Röke. Under februari fick vi information att så gott som alla markavtal var på plats och att projekteringen löpte på. Vi hade också bl.a. en sittning med representant från konsultföretaget som kommunen anlitar - vilket är samma företag som handhar projekteringen - för att se till att skicka ut och få tillbaka de påskrivna markavtalen. Vid den tidpunkten fick vi information att allt verkade löpa på bra i god och snabb takt. Vi blev även tillfrågade om vi kunde bistå med hjälp att ta fram viss lokal information och även hjälpa dem med information till en del fastighetsägare på vissa sträckor där fibern skulle dras fram.

Därefter hände tyvärr ingenting! Tiden gick och ingen ytterligare information uppenbarade sig. Vi mailade, ringde och ringde och mailade om vartannat men utan resultat. 

För ett par veckor sedan fick vi äntligen till ett möte med Tony Hadarson, som sedan i mitten av januari tillträtt som ny avdelningschef på Hässleholms Fiber. Tony har tidigare erfarenhet av liknade fiberprojekt i Nässjö kommun. 

Vi hade ett trevligt möte där vi fick en hel del ärliga förklaringar på den uteblivna informationen. Den största anledningen till tystnaden är en omorganisation som gjorts inom Hässleholms Fiber under våren. De, som vi tidigare hade som kontaktpersoner, har internt nu fått andra arbetsuppgifter och personalen har fått klarare riktlinjer med sina arbetsuppgifter och en fastare grund av arbetsrutiner är lagda. Under tiden denna omstrukturering har genomförts har man, enkelt uttryckt – ”dragit i handbromsen” - för att starta om och göra saker ”den rätta vägen”.  

Man har under våren också skrivit avtal med 12 st. nya entreprenörer som ska tilldelas olika fiberbyggnationer i kommunen. Förutom Röke håller de parallellt på med en hel del stora fiberprojekt inom kommunen, i bl.a. Norra Sandby, Häglinge, Nävlinge, Tyringe, Brönnestad, Vittsjö och Hästveda. 

Kontentan av vårens arbete, som gjorts inom Hässleholms Fiber, har resulterat i att projektstarten i många av projekten har blivit framflyttad. Den beräknade grävstart vi nu fick, gällande Röke-området, är SENAST efter semestern, under augusti månad. Arbete med att få fram byggnadslov till ”centralhuset” i Röke, pågår och projekteringen löper på.   

En fördel, med den genomförda omorganisationen, är att genomförandetiden kommer att kortas från det att grävskopan sätts i marken, tills att projektet är helt slutfört. Man har även sett en positiv förändring, kring kostnaderna på de olika projekten, som ytterligare stärker beslutet att det var rätt att ”börja om”. I slutändan är det ju våra skattepengar som till viss del bekostar vår fiber och därför känns det bra att de hanteras på ett ansvarsfullt sätt.  

Så fort vi får någon mer matnyttig information återkommer vi - igen. November 2018

19 november

Det lackar snabbt mot Jul och ett nytt år. Vi i fibergruppen hade i förra veckan ett möte där vi i tittade närmare på ritningen av fibernätet. Vi kunde konstatera att det finns ca: 450 fastigheter i området, som kan teckna sig för fiber. Enligt de preliminära uppgifter vi fått av kommunen har knappt hälften tecknat sig, för att ansluta sin fastighet till fiber. Det finns säkert bra orsaker och skäl till varför man valt att inte ansluta fastigheten till fiber men vi vill säkerställa att alla har fått informationen att man kan. Därför kommer vi i fibergruppen att säkerställa att alla har fått riktig information om anslutning av fiber. Vi får inte glömma att Telia stänger ner sin telestation i Röke 2019-09-30, vilket innebär att anslutningen till de fasta telefonerna och ADSL då försvinner. 

Vi kommer, fram till att fiberfönstret stänger, att kontakta fastighetsägare som inte har tecknat sig för fiber. Fiberfönstret stänger den 31 december 2018, att teckna sig för ordinarie kostnad om 19.000:-. Därefter kommer kostnaden att öka till 24.000:-, till en början. Påminner om att det finns skyltar att sätta upp för att informera passerande att fiberutbyggnaden pågår i vårt område.

Det har gått ut information från Hässleholms kommun, till alla markägare i området, att man vill informera och teckna avtal med dessa. Möte kommer att hållas den 26 november kl.18:30 i Församlingshemmet i Röke.

Vi i fibergruppen uppmanar alla er som vill ha fiber, att teckna avtal med Hässleholms Fiber och att göra detta omgående! Prata även med era grannar, så att alla får informationen. Vi behöver också allas hjälp med att få ut informationen till alla fritidshus och sommarstuge-ägare i området.

Hör av er till oss i fibergruppen, om ni har frågor eller funderingar.

Väl mött alla markägare.


Oktober 2018

16 oktober

Nu har vi laddat upp med ett rejält lager med "Vi har beställt FIBER" skyltar och hållare. De finns att hämta på Röke Buss i Röke. De finns personal på plats måndagar till torsdagar från 9:00 till 17:00 samt på fredagar från 9:00 till 15:00, 


4 oktober

Förra veckan hade vi ett nytt fibermöte i Församlingshemmet i Röke, där c:a 110 personer närvarade. Pernilla Rydmark från Hässleholms Fiber samt Robert Axelberg från FNC var på plats och informerade. Robert är kommunens utsedda projektör för att planera och projektera Röke-området. Vi kan konstatera att det nu har tagit rejäl fart och fortsätter enligt den utstakade planen under hösten. Pernilla gjorde en genomgång om vad som hänt under våren och hur den närmaste framtiden kommer att se ut. Robert visade ett första konkret utkast över hela området och hur förläggningen av fiber-rören kommer att ske.

Det kom även upp en hel del frågor och funderingar som fick svar. Det konstaterades att Zitius nyligen gjort ett utskick där de erbjuder fiber i området. Vi kan konstatera att Hässleholms Fiber levererar anslutningar till alla de som vill ha, i både Röke-by och kringliggande byar.    

De påminde också att det senaste datumet för tecknande av fiberavtal är 2018-12-31. De avtal som eventuellt inkommer efter detta datum kommer att projekteras längre fram och är inte garanterade inkoppling i samband med övriga och är inte heller garanterade priset på 19.000:-. De påtalade även att tidigare tillägg för anslutningsmodem på 990:- nu är borttaget. 

Så fort alla avtal är registrerade, kommer slutprojektering att ske och därefter är planen att börja gräva så fort tjälen släppt i marken. Har vi tur med vädrets makter kan det bli redan i februari/mars men om fader frost är envis så kan det bli i april/maj. 

Under hösten sker en löpande projektering av området och därför ber vi i fibergruppen alla er som vill ha fiber att teckna avtal med Hässleholms Fiber och att göra detta omgående! Det är ”skarpt läge” nu och vänta inte till december, då risken finns att projekteringen drar ut på tiden.  

Vi vill också att ni pratar med era grannar, så att alla får informationen. Vi behöver också allas hjälp med att få ut informationen till alla fritidshus och sommarstuge-ägare i området. 

Har ni frågor eller funderingar så hör av er till oss. 


September 2018

Den 19 September

Nu börjar det äntligen hända lite praktiska saker!

Delar av fiber-gruppen träffade för ett par veckor sedan, av Hässleholms Fiber utsedd projektör. Han presenterade då ett första utkast av projekteringen av fiberförläggningen i Röke med omnejd. Tidsplanen är att grävskopan ska sättas i marken så fort tjälen släppt efter vintern. Vi konstaterade att ett möte i Röke med Hässleholm Fiber och projektören, för att informera mer i detalj om vad som kommer att hända den närmaste tiden, kunde vara på sin plats. Vi beslutade att samlas på samma plats som tidigare, i Församlingshemmet. Informationsmötet blir kommande måndag den 24 september kl.18:30. Inbjudan till detta ska alla ha fått ut, antingen per mail eller per post.

Fokus på mötet kommer att vara att informera dem av er som fortfarande inte tecknat avtal och känner er osäkra på vad detta med fiber innebär samt för er som har frågor. Vi kommer, i mån av tid, också att informera lite kring de som kan komma att behöva teckna markavtal, dvs. där huvud och matningsförbindelserna av fibern kommer att grävas ner. Har man redan skrivit på/tecknat ett avtal med Hässleholm Fiber så behöver man inte komma på mötet såvida man inte vill ha ytterligare information.

Väl mött den 24 september kl.18:30 i Församlingshemmet i Röke.Augusti 2018

Den 3 Augusti

Vi vet inte om värmen skapade lite skrivfel eller andra hänvisningsfel i avtalen - men vi har fått en ny version av själva kundavtalet. Har du laddat ner det gamla avtalet från denna sidan men ännu inte skickat in det, så är rekommendationen att du laddar ner det på nytt och skickar in detta, det senaste avtalet. Mest för att kommunen ska ha samma version för alla och att det inte ska uppstå några tolkningsproblem i framtiden.

De senaste veckorna bör de flesta som bor i "Röke med landsbygd" fått nerslag i sina brevlådor, med kuvert från kommunen, innehållande avtalsunderlag för fiberanslutning. Tänk på att säga upp/ta tillbaka intresseanmälningar som du eventuellt gjort med andra företag som har erbjudit sig att installera fiber till dig.   

Vi i "fibergruppen" kommer inom kort att träffas, där vi kommer att gå igenom vad som händer närmast framöver. Finns det frågor som du vill att vi speciellt ska gå igenom på vårt möte, så kom med förslag och funderingar till oss. Glöm heller inte att stöta på varandra och påminna om att skriva på och skicka in avtalen - förutsatt att det finns ett intresse att installera fiber i fastigheten. 


Juli 2018

Den 14 Juli

Fredagen den 13 passerade utan större incidenter och solen hänger kvar ......

Tiden rinner snabbt iväg och V28 är redan här och snart över. Några avtal har inte landat i någons brevlåda ännu. Men - vi har från säkra källor - fått information om att de nu är på väg till tryckeriet för distribution ut till alla brevlådor i Röke med omnejd. För dem som har svårt att tro på detta har vi fått tillgång till dem och lagt upp samtliga dokument för nerladdning, på denna sidan.

Vill man förbereda sig och läsa avtal i helgen - innan de kommer utskrivna på papper, med bifogat svarskuvert, i brevlådan - så finns en knapp överst i menyn, för snabb navigering till dem. 

Läs igenom och begrunda finansieringsförslagen och för att beställa fiberuppkoppling till Hässleholms kommuns fibernät så fyller du i samtliga uppgifter på beställningsavtalet, signerar och skickar in i det bifogade svarskuvertet. Sedan följer en lång väntan på att få anslutningen inkopplad och klar för att slutligen kunna beställa surf, telefoni och TV.

Vi i fibergruppen finns tillgängliga för frågor och funderingar som kan dyka upp längs vägen - tveka inte att höra av dig till oss. 


Juni 2018

Den 28 Juni 

Midsommar har passerat med dans kring stången och de nya avtalen har lyst med sin frånvaro...... men ! 

Ytterligare "hinder" med Intrum har försenat de så efterlängtade avtalen - men nu har vi fått försäkringar om att dessa "hinder" ska var undanröjda och de nya avtalen kan "äntligen" skickas ut. Under V26 ska man börja med utskicken i delar av kommunen och senast under V28 ska dessa avtal vara på väg till oss i Röke med omnejd.

Röke med omnejd tillhör de områden som ligger högt prioriterade i kommunen. Vi i fibergruppen kommer framöver att få direktkontakt med projektörerna som ska planlägga fiberarbetet.  Nu håller vi tummarna att inga fler "hinder" dyker upp ......


Maj 2018

Den 21 Maj

I slutet av april fick vi besked att "nu var de nya avtalen klara" och att det skulle påbörjas ett stort utskick i början av maj.

De nya avtalen har tagits fram tillsammans med Intrum Justitia, med möjlighet att delbetala inkopplingskostnaden. Glada över beskedet och att "nu var väntan över", påbörjades förberedelser att dra igång utskicket. Då dyker nästa "troll" upp på scenen - kontaktpersonen på Intrum Justitia, som har hanterat avtalen och kontakten med kommunen under hela processen, slutar(?) sin tjänst. Då man inte längre får några besked från Intrum sätter kommunens jurister stopp på hela processen, i avvaktan på att nya kontaktvägar kan etableras. Tiden går som vanligt fort och till slut får man fram en ny kontaktperson på Intrum som kan knyta ihop säcken.

Enligt besked från Pernilla Rydmark på Hässleholms Fibernät i fredags, den 18 maj, har man under förra veckan fått klartecken av kommunens jurister att man nu kan fortsätta processen och skicka ut de nya avtalen. Hon informerade också om att INGA avtal har signerats i hela kommunen, sedan början av året.

Nu har man dock inte suttit och rullat tummarna på Hässleholms Fibernät under denna tiden utan man har varit ute på en del orter och börjat skissa på projekteringen i grova drag.

Så nu tar vi fram tälten och slår upp dem vid brevlådan och väntar på den nya avtalen, så vi kan komma vidare i "fiber-livet".

Avslutningsvis kan vi fortfarande konstatera att med nuvarande tillgänglig information är det fortfarande vår rekommendation i Fibergruppen att man tecknar sig för fiber med Hässleholms Fibernät.


April 2018:

Den 27 April - Äntligen ....... för att nyttja ett bevingat ord i Akademins kretsar ......

Nåväl, under torsdagen nåddes vi av beskedet att de nya fiberavtalen från kommunen nu är klara. Det har varit en långbänk då kommunens avtalsadministration har bollat med avtalsparten Intrum Justitia, under en längre tid. Det är ju inte bara för oss i Röke som "tiden stått stilla". Under början av året har det inte tecknats några nya avtal alls i hela kommunen. Man fattade beslutet att avvakta med att teckna nya avtal tills de nya var klara - för att ha likvärdiga avtal för alla.

Under de kommande veckorna kommer man att börja skicka ut de nya avtalen till bland annat oss i Röke med omnejd.

Med nuvarande tillgänglig information är det vår rekommendation att ni tecknar er för fiber med Hässleholm Fiber. För de som har skrivit på avtal med IP-Only eller Zitius bör även tänka på att säga upp ert "anslutningsavtal" och/eller "intresseanmälan" så ni inte "hamnar i onåd" med dessa leverantörer framöver.


Mars 2018:

Den 5 Mars - Vi (Fredrik & Janne) träffade Pernilla Rydmark på Kommunen i fredags em. och vi fick där svar på en del frågor samt en uppdatering av deras pågående arbete. Inga avtal har skickats ut, som meddelades på mötet den 18/12. Anledningen är att de håller på att ta fram ett avtalsalternativ där det finns möjlighet till finansiering av investeringskostnaden. De räknar med att vara klara att skicka ut de nya avtalen senast under V14. 

Pernilla informerade även att:

• De för närvarande håller på att anlägga fiber och ansluta Tyringe, Vinslöv, Hästveda och Vittsjö. 

• De kommer prioritera de orter/stationer där Telia stänger telestationerna. Före oss ligger Nävlinge / Adseke / Tommaholma, därefter kommer Röke med omnejd att prioriteras före de övriga.

• Deras mål är att hela Röke med omnejd ska vara anslutet och driftsatt senast 2019-09-30.

• De snarast möjligt vill göra ett enkelt utskick till alla Röke-fastigheter med uppdaterad information. Vi beslöt att vi ska vara med på ett hörn på detta utskick med ”lokal info” och att detta ska skickas ut under V11. Det kommer att skickas till alla adresser som fick inbjudan till mötet den 18/12.

• Projekteringen av fiberförläggningen av Röke med omnejd ska påbörjas snarast möjligt. Dock är deras nuvarande projektörer fullmatade med jobb så troligen hinner detta arbete inte påbörjas förrän till sommaren. De håller dock på med ett arbete att försöka anlita fler konsulter som kan bidra till projekteringen. 

• Hålla oss fortlöpande informerade om tidsplanen på de olika punkterna ovan.

Angående Zitius agerande med hembesök de senaste veckorna så anser "Vi" att de är ett alternativ för oss ”att ha i bakfickan” om Kommunen - mot förmodan - skulle backa på det som redan utlovats och informeras till oss. 

Fördelen med Zitius jämfört med IP-Only är att de vill ansluta ALLA fastigheter, oavsett var de finns belägna, enligt deras egen utsago. Dock har de inte med Röke-by i sin planering, vilket innebär att där måste Kommunen fixa det själv eller med annan leverantör. I och med detta så blir det återigen två separata aktörer och vi anser därför att det är bättre att kommunen tar ansvar för HELA Röke Församling.


Februari 2018:

Fortfarande ingen vidare info från Kommunen. Nytt möte är bokat med dem fredagen den 2 Mars. 

Under vecka 8-9 har en ny fiberaktör, Zitius (ett Telia-ägt bolag), genomfört en ”dörrknacknings-kampanj” i många fastigheter i hela Röke och erbjudit sina tjänster. Vi har informerat dem om att vi eventuellt är intresserade av dem som ett alternativ om Kommunen av någon anledning skulle backa på det som redan utlovats.  


Januari 2018:

Sedan vårt möte i Röke Församlingshem den 18 december har det egentligen inte hänt ett dyft mer än att vi legat på Kommunen om en uppdatering vad som är nästa steg. 

Det som nu också uppmärksammades var att Telia under Januari släppte informationen om vilka telestationer i landet som kommer att kopplas ned under 2019 och bland dessa finns Röke telestation, med en nedkopplingsdatum 2019-09-30

Detta gör att vårt och Kommunens arbete sätts än mer på sin spets, vilket vi tycker bara är bra. 

För mer info om detta kolla på www.telia.se/framtidensnat. 

Vi avvaktade vidare information från Kommunen, viket vi blev lovade under vecka 5.


December 2017:

Vi träffade den 6/12 Kommunens fibersamordnare och fick en hel del information bekräftad; Politikerna röstade i November igenom en budget som ger fiberutbyggnaden 177 nya friska miljoner. En del av fiber-infrastrukturen kommer i vissa områden (ex. Farstorp och Matteröd) att utföras av andra aktörer (Zitius/Telia), vilket Kommunen såg positivt på då det frigör resurser för dem.

De bekräftade också att Kommunens åtagande omfattar ett likvärdigt erbjudande till samtliga fastigheter i hela kommunen, således till ALLA fastigheter i Röke Församling. 

Vi påverkade dem också att samordna projekteringen av fibernätet i Röke och omgivande byar samtidigt. Vi beslöt också att Kommunen omgående skulle kalla till ett informationsmöte i Röke Församlingshem. 

Det var stor uppslutning på mötet, som hölls den 18 december. C:a 110 personer kom.

Kommunen informerade då bl.a. att projekteringen av Röke By inkl. alla omgivande byar skulle påbörjas under första delen av 2018 samt att det i slutet av Januari skulle skickas ut konkreta fiberavtal till alla fastigheter i Röke Församling. 

Med anledning av att IP-Only var tydliga med att de inte kom att erbjuda alla fastigheter en anslutning samt att vi, genom vårt agerande, påskyndade Kommunens tidplan blev vår rekommendation av köra vidare på Kommuns alternativ.


November 2017: 

Det började för ett tag sedan......men för att inte trötta er med för mycket historia - Vi möttes i EFS-gården i Eljalt, där IP-Only presenterade ett förslag på lösning. Då de inte tog ansvar för att gräva fiber till alla fastigheter i området samt att Hässleholms Kommunfullmäktige, samma kväll, beslöt att tillföra ytterligare 177 miljoner till fiberutbyggnaden i kommunen, blev vår rekommendation att vi tar vidare diskussioner med Hässleholm Fiber och får klarhet i när en utbyggnad i Röke kan bli aktuell. 


Adress
Röke med omnejd

Personmail
Fredrik Pålsson, 

Janne Bernsmark, 

Kjell Lindfors, 

Thomas Eldh, 

Per Kronqvist, 

    Vill du ha en notis när vi lägger in ny info ?
    Ange din mailadress.....

    Tack för din anmälan